คำว่า ' ศาสนามุสลิม ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Mohammedanism
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : Muslimism; Islam; Islamism; Moslemism
คำที่คล้ายกัน : ศาสนาอิสลาม, มุสลิม, อิสลาม
ตัวอย่างประโยค : ศาสนามุสลิมมีข้อห้ามไม่ให้ดื่มสุรา
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ