คำว่า ' ศาลอุทธรณ์ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า appeal court
รากศัพท์ : (กฎหมาย)
หน่วยนับ : ศาล, แห่ง
ตัวอย่างประโยค : ศาลอุทธรณ์มีหนังสือเรียกโจทก์และจำเลย ไปตรวจดูหลักฐานที่เราส่งไปจากศาลชั้นต้น ว่าถูกต้องครบหรือไม่
ความหมายภาษาไทย : ศาลสถิตยุติธรรมที่เป็นศาลที่สูงกว่าศาลชั้นต้น มีอำนาจพิพากษาคดีอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้น ตามกฎหมายว่าด้วยการอุทธรณ์
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ