คำว่า ' ศารทจีน ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Chinese autumn festival
คำที่คล้ายกัน : วันศารทจีน, เทศกาลศารทจีน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ