คำว่า ' ศตวรรษ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า century
คำที่คล้ายกัน : ศตพรรษ
ตัวอย่างประโยค : ในช่วงศตวรรษที่ผ่านมานี้ ความต้องการทางด้านคอมพิวเตอร์ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ความหมายภาษาไทย : รอบ 100 ปี
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ