คำว่า ' ศตวรรษ ' ( CLAS )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า century
คำที่คล้ายกัน : ศตพรรษ
ตัวอย่างประโยค : กิจการไปรษณีย์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาหลายศตวรรษแล้ว
ความหมายภาษาไทย : ลักษณนามที่บอกจำนวนแต่ละรอบ 100 ปี
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ