คำว่า ' ศกหน้า ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า next year
คำที่คล้ายกัน : hear in the distance
คำตรงกันข้าม : ศกนี้
ตัวอย่างประโยค : รัฐบาลจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในเดือนมิถุนายนศกหน้า
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ