คำว่า ' วิสามัญ ' ( ADJ )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า extraordinary
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : special; unusual; uncommon; specific; particular
คำที่คล้ายกัน : ไม่ใช่สามัญ, ไม่ใช่ธรรมดา, เฉพาะเรื่อง
หน่วยนับ : สามัญ
ตัวอย่างประโยค : รัฐบาลจะประสานงานกับประธานสภา เพื่อขอเปิดสภาสมัยวิสามัญในวันที่ 13 กรกฎาคม
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ