คำว่า ' ลดลาวาศอก ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า decrease adamant
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : give quarter; give remission; give let up
คำที่คล้ายกัน : ผ่อนปรน, อ่อนข้อ
ตัวอย่างประโยค : แต่ละคนต่างยึดมั่นถือมั่นไม่ยอมลดลาวาศอกให้กัน จึงทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทขึ้นในที่สุด
ความหมายภาษาไทย : เพลาลง, ผ่อนให้เบาหรือน้อยลง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ