คำว่า ' ฮอร์โมนเพศชาย ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า testosterone
คำตรงกันข้าม : ฮอร์โมนเพศหญิง
หน่วยนับ : ชนิด
ตัวอย่างประโยค : ถ้าเทียบระหว่างเด็กหญิงกับเด็กชาย ฮอร์โมนเพศหญิงเป็นฮอร์โมนแห่งความรัก ส่วนฮอร์โมนเพศชายเป็นฮอร์โมนเรื่องของความใคร่
ความหมายภาษาไทย : สารที่สร้างขึ้นโดยต่อมไร้ท่อของร่างกายในเพศชาย
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ