คำว่า ' ลน ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า singe
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : hold something over the fire; expose to heat; soften something with the fire; smoke on a flame
คำที่คล้ายกัน : อังไฟ
ตัวอย่างประโยค : ตู้เอกสารที่เก็บซองผลประโยชน์ถูกใส่กุญแจอย่างหนาแน่นและลนด้วยครั่งเพื่อป้องกันการเปิดทำลาย
ความหมายภาษาไทย : เอาไฟเผาให้ไหม้แต่ผิวๆ, ทำให้อ่อนด้วยไฟ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ