คำว่า ' ลงคอ ' ( ADV )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า heartlessly
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : without remorse; hardheartedly; shamelessly
ตัวอย่างประโยค : เขามาทุบตีดิฉันได้ลงคอ
ความหมายภาษาไทย : อาการที่ทำได้โดยไม่ตะขิดตะขวงหรือไม่น่าจะทำเลย
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ