คำว่า ' ราชกิจจา ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า government gazette
คำที่คล้ายกัน : ราชกิจจานุเบกษา
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ