คำว่า ' ระดม ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า mobilize
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : assemble; muster; gather; come in force
ตัวอย่างประโยค : คู่ต่อสู้มีแผนที่จะระดมคะแนนเสียงด้วยวิธีทุจริต
ความหมายภาษาไทย : รวมพร้อมๆ กันอย่างรีบด่วน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ