คำว่า ' รถเช่า ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า rented car
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : hired car; self-drive car; drive-yourself car; taxi
หน่วยนับ : คัน
ตัวอย่างประโยค : เขาซื้อรถตู้มาไว้สำหรับเป็นรถเช่า
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ