คำว่า ' ย่อหน้า ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า indentation
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : new paragraph
คำที่คล้ายกัน : ตอน, ข้อความย่อย, บท, ตอนย่อย
ตัวอย่างประโยค : ผู้เขียนกล่าวคำขอบคุณถึงผู้อ่านในย่อหน้าแรก
ความหมายภาษาไทย : ข้อความตอนย่อยๆ ที่แยกออกจากกันด้วยวิธีเขียนย่อหน้า
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ