คำว่า ' ย่อย ' ( ADJ )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า minor
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : small; subordinate
คำที่คล้ายกัน : เล็ก
ตัวอย่างประโยค : กลุ่มสมัชชาเกษตรกรรายย่อยภาคอีสานพากันชุมนุมประท้วงรัฐบาลที่หน้าทำเนียบรัฐบาล
ความหมายภาษาไทย : เรียกส่วนน้อยแยกจากส่วนใหญ่
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ