คำว่า ' ยึดติด ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า adhere to
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : stick to; cleave; cling to
คำตรงกันข้าม : ปล่อยวาง
ตัวอย่างประโยค : การตั้งคำถามต่อสาธารณะเช่นนี้ ชี้ให้เห็นว่าเขากำลังยึดติดกับอดีต
ความหมายภาษาไทย : ติดอยู่กับสิ่งนั้นๆ ตลอด
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ