คำว่า ' มวล ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า mass
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : group; cluster
คำที่คล้ายกัน : กลุ่ม, เหล่า
ตัวอย่างประโยค : ผมเริ่มคิดถึงบ้านเกิดที่ต่างจังหวัด คิดถึงบ้านไม้สองชั้นที่มีมวลของหมู่ไม้รายรอบ
ความหมายภาษาไทย : สิ่งที่มีลักษณะรวมอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ