คำว่า ' มงคลฤกษ์ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า auspicious occasion
คำที่คล้ายกัน : ฤกษ์ดี
ตัวอย่างประโยค : วันและเวลาที่กำหนดให้ถือเป็นมงคลฤกษ์แล้ว ไม่ต้องไปสรรหาฤกษ์ที่ไหนมาอีก
ความหมายภาษาไทย : เวลาที่ดี
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ