คำว่า ' ภาษาพื้นเมือง ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า dialect
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : regional speech; localism
คำที่คล้ายกัน : ภาษาถิ่น
หน่วยนับ : ภาษา
ตัวอย่างประโยค : นอกจากการไปฝึกหัดทหารแล้ว เขายังต้องฝึกตนเองให้สามารถรู้ภาษาพื้นเมืองจนพูดได้ด้วย
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ