คำว่า ' แพร ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า silk
คำที่คล้ายกัน : ผ้าแพร
หน่วยนับ : ผืน, เมตร
ตัวอย่างประโยค : ผ้าไตรของสมเด็จพระสังฆราชเป็นแพรอย่างดี
ความหมายภาษาไทย : ผ้าที่มีเนื้อลื่น เรียบเป็นมัน เนื้อหนาหรือบางก็ได้ เดิมทอด้วยใยไหม ปัจจุบันอาจทอด้วยใยประดิษฐ์ที่มีลักษณะคล้ายไหม
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ