คำว่า ' ที่พำนักพักพิง ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า residence
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : resting place; quarters; dwelling place; lodgings; lodging house
คำที่คล้ายกัน : ที่อยู่อาศัย, ที่พักอาศัย
หน่วยนับ : แห่ง, ที่
ตัวอย่างประโยค : ป้ายรถเมล์เป็นเพียงทัศนียภาพแปลกตา ที่ฉันมิอาจยึดเป็นที่พำนักพักพิงได้
ความหมายภาษาไทย : บ้านเรือนที่เป็นที่อยู่อาศัย
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ