คำว่า ' ทดท้อ ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า be discouraged
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : be disheartened; be despondent
คำที่คล้ายกัน : ท้อ, ท้อถอย
ตัวอย่างประโยค : ถึงจะมีอุปสรรคแต่เขามิได้ทดท้อแม้แต่นิดเดียว
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ