คำว่า ' แต่ละวัน ' ( ADV )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า each day
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : every day
คำที่คล้ายกัน : ทุกวัน
ตัวอย่างประโยค : เงินเดือนที่เขาได้รับนั้นเมื่อเทียบกับผลประโยชน์การเงินที่ได้เป็นพิเศษในแต่ละวันต่างกันมากมายเหลือเกิน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ