คำว่า ' ขจุยขจาย ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า be scattered
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : be in a mess
คำที่คล้ายกัน : กระจุยกระจาย
คำตรงกันข้าม : เป็นระเบียบ, เป็นระเบียบเรียบร้อย
ตัวอย่างประโยค : เขาเริ่มโกย เริ่มคุ้ยเศษอาหารจนขยะขจุยขจาย
ความหมายภาษาไทย : กระจายยุ่งเหยิง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ