คำว่า ' กาแฟร้อน ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า hot coffee
คำตรงกันข้าม : กาแฟเย็น
ตัวอย่างประโยค : ก่อนถึงสะพานหัน คุณนายจะแวะดื่มกาแฟร้อนเจ้าเก่าก่อนทุกครั้ง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ