คำว่า ' ผกผัน ' ( ADJ )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า turned around
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : turned over
คำที่คล้ายกัน : ผันกลับ, หกหัน, หักเห
ตัวอย่างประโยค : ในสถานการณ์ที่ผกผันเช่นนี้ เราควรตั้งอยู่ในความไม่ประมาท
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ