คำว่า ' พร่างพราย ' ( ADJ )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า sparkling
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : glittering; twinkling; shinning; shimmering
คำที่คล้ายกัน : พร่า, พร่าง, พราย
ตัวอย่างประโยค : ท้องฟ้าสีกำมะหยี่ถูกประดับไปด้วยดวงดาวพร่างพราย งดงามเกินกว่าที่จะถูกซ่อนไว้ภายใต้หลังคาใบไม้
ความหมายภาษาไทย : ลักษณะที่กระจาย เห็นไม่ชัด
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ