คำว่า ' มือ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า holder
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : stakeholder
คำที่คล้ายกัน : ขา
ตัวอย่างประโยค : แชร์งวดนี้ไม่เอาหลายมือแล้วกว่าจะได้มันนานเกินไป
ความหมายภาษาไทย : ผู้ร่วมเล่นการพนันบางอย่างหรือแชร์เป็นต้น
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ