คำว่า ' มีคดี ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า have a case (cases)
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : have a charge (charges)
คำที่คล้ายกัน : มีคดีติด, มีความ
ตัวอย่างประโยค : บริษัทเขามีคดีฟ้องร้องกับลูกค้าอยู่เนืองๆ จนฉันไม่แน่ใจ
ความหมายภาษาไทย : มีเรื่องหรือข้อพิพาทกล่าวหากันในทางกฎหมาย
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ