คำว่า ' ผู้รับประกัน ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า guarantor
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : surety
หน่วยนับ : คน
ตัวอย่างประโยค : ทางบริษัทจะเป็นผู้รับประกัน หากความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นความผิดพลาดของบริษัท
ความหมายภาษาไทย : บุคคลที่ยืนยันหรือรับรองค่าเสียหาย
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ