คำว่า ' ติงต๊อง ' ( ADJ )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า crazy
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : mad; insane; psychotic
คำที่คล้ายกัน : บ้าๆ บอๆ, ฟั่นเฟือน
รากศัพท์ : (สแลง)
ตัวอย่างประโยค : คนนั้นมีท่าทางติงต๊องเหมือนคนสติไม่ดี
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ