คำว่า ' เณร ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า recruit
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : private; (armed force) recruit
คำที่คล้ายกัน : ไอ้เณร, พลทหาร
รากศัพท์ : (สำนวน)
ความหมายภาษาไทย : เรียกพลทหารที่เข้าประจำการใหม่
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ