คำว่า ' ชกหัว ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า hit oneself with anger
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : vent; repress
คำที่คล้ายกัน : ตีอกชกหัว
ตัวอย่างประโยค : วันๆ เขาไม่คิดจะทำอะไรนอกจากตีอกชกหัวอย่างนี้
ความหมายภาษาไทย : เขกหรือโขกศีรษะด้วยกำปั้นเพราะเจ็บใจตัวเอง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ