คำว่า ' มันฝรั่งทอด ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า French fries
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : fried potatoes
ตัวอย่างประโยค : ของขบเคี้ยวส่วนมากเป็นของทอด เช่น มันฝรั่งทอด ข้าวโพดอบเนย เป็นต้น
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ