คำว่า ' อย่างย่อ ' ( ADV )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า briefly
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : shortly; concisely
คำที่คล้ายกัน : อย่างสั้นๆ
คำตรงกันข้าม : อย่างยืดยาว
ตัวอย่างประโยค : ผมจะขอถือโอกาสนี้นำเรื่องบั้งไฟพญานาคมาอธิบายอย่างย่อๆ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ