คำว่า ' สายโทรศัพท์ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า telephone line
หน่วยนับ : เส้น
ตัวอย่างประโยค : สถาปนิกกลุ่มนี้ส่งแบบแปลนถึงกันและกันผ่านทางสายโทรศัพท์
ความหมายภาษาไทย : สายที่โยงถึงกันเพื่อเชื่อมต่อสัญญาณโทรศัพท์
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ