คำว่า ' ลูกเรือ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า crew
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : staff
หน่วยนับ : คน
ตัวอย่างประโยค : ผมเขียนจดหมายฉบับหนึ่งให้ลูกเรือที่ขึ้นฝั่งไปติดต่อกับเพื่อนที่สิงคโปร์
ความหมายภาษาไทย : ผู้ที่ประจำอยู่ในเรือ ยกเว้นหัวหน้า
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ