คำว่า ' วกกลับ ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า return
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : turn back
คำที่คล้ายกัน : หวนกลับ
คำตรงกันข้าม : มุ่งหน้า, เลยไป
ตัวอย่างประโยค : เราวกกลับเข้าธรรมศาสตร์ตรงประตูหอประชุมเล็ก เพื่อชมปืนใหญ่ที่ตั้งเรียงรายอยู่
ความหมายภาษาไทย : หักเลี้ยวกลับ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ