คำว่า ' ลมหนาว ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า cold wind
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : cold air
คำที่คล้ายกัน : ลมเย็น, อากาศหนาว
คำตรงกันข้าม : ลมร้อน, ลมแล้ง
ตัวอย่างประโยค : ลมหนาวอันสดชื่นพัดรวยรื่นมาตลอดเวลา
ความหมายภาษาไทย : ลมที่เกิดขึ้นในฤดูหนาว
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ