คำว่า ' สมบูรณาธิปไตย ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า autarchy
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ