คำว่า ' จงระวัง ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า beware of
คำที่คล้ายกัน : ระวัง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ