คำว่า ' ฐานันดรศักดิ์ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า rank of nobility
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : title
คำที่คล้ายกัน : ยศ, บรรดาศักดิ์
ตัวอย่างประโยค : หม่อมเจ้าพันธุ์สวลีได้ลาออกจากฐานันดรศักดิ์ เมื่อทำการสมรสกับผู้มิได้มีศักดิ์เป็นเจ้า
ความหมายภาษาไทย : ลำดับในการกำหนดชั้นบุคคล
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ