คำว่า ' เอาล่ะ ' ( INT )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า now (we shall begin)
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : all right/okay (we shall begin)
คำที่คล้ายกัน : เอาละ
ตัวอย่างประโยค : เอาล่ะ เราไปกันเถอะ
ความหมายภาษาไทย : คำพูดแสดงการตกลง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ