คำว่า ' หอมฉุย ' ( ADJ )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า sweet-scented
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : aromatic; odoriferous; scented; balmy; perfumy
คำที่คล้ายกัน : หอมกรุ่น
คำตรงกันข้าม : เหม็นหึ่ง, เหม็น
ตัวอย่างประโยค : กลิ่นอาหารหอมฉุยลอยมาตามลม
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ