คำว่า ' หยัดยืน ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า fight to the end
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : fight to the finish
คำที่คล้ายกัน : ยืนหยัด
คำตรงกันข้าม : ล่าถอย, ล้มเลิก
ตัวอย่างประโยค : กองทัพฝรั่งเศสยืนหยัดต่อสู้รักษาเมืองแวร์เดิง
ความหมายภาษาไทย : สู้ไม่ยอมถอย
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ