คำว่า ' สอนหนังสือ ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า teach
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : instruct
คำตรงกันข้าม : เรียนหนังสือ
ตัวอย่างประโยค : มาลีจะใช้เวลาช่วงกลางวันสอนหนังสือเด็กด้อยโอกาสเหล่านั้น
ความหมายภาษาไทย : ทำให้ผู้อื่นได้รับความรู้โดยใช้หนังสือเป็นสื่อในการเรียน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ