คำว่า ' สวนทาง ' ( ADV )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า (walk) by in opposite directions
คำที่คล้ายกัน : สวน
ตัวอย่างประโยค : เวลาเดินสวนทางกับผู้คนที่อยู่ห้องข้างๆ ผมจะต้องหยิบยื่นรอยยิ้มแห่งมิตรภาพให้
ความหมายภาษาไทย : ลักษณะที่เคลื่อนไปในเส้นทางเดียวกัน แต่ไปในทิศทางตรงข้าม
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ