คำว่า ' ศาลาประชาคม ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า community hall
ตัวอย่างประโยค : ทุกคนมารวมกันอยู่ที่ศาลาประชาคมอย่างพร้อมเพรียง
ความหมายภาษาไทย : สถานที่หรืออาคารที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประชุม ประกอบกิจกรรมต่างๆ ของประชาชนในชุมชนนั้นๆ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ