คำว่า ' แรงบีบคั้น ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า pressure
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : force
คำที่คล้ายกัน : แรงกดดัน
ตัวอย่างประโยค : แรงบีบคั้นทางเศรษฐกิจทำให้บริษัทต้องลดจำนวนพนักงานลง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ